Czym różni się oczyszczalnia ekologiczna typu EKO-ODR od oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO?

animacja domu

Zasada działania oczyszczalni ekologicznych typu EKO-ODR oraz oczyszczalni biologicznych typu EKO-BIO jest bardzo podobna. W obu oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch zasadniczych etapach: beztlenowym (denitryfikacja) i tlenowym (nitryfikacja). Oba urządzenia są również całkowicie ekologiczne i bezpieczne dla środowiska, co potwierdzają liczne regularnie przeprowadzane w niezależnych laboratoriach badania.

W czasie ich pracy nie wydostają się na zewnątrz żadne szkodliwe substancje.

Różnią się one głównie budową, co jest związane z ich szczegółowymi zasadami funkcjonowania. W przypadku EKO-BIO obie fazy zachodzą w różnych komorach jednego zbiornika. Zaś w EKO-ODR, każdy z etapów ma miejsce w oddzielnej sekcji. Pierwsza z nich to zbiornik gnilny, który pełni podobną funkcję jak komora denitryfikacji w oczyszczalni EKO-BIO. Natomiast oczyszczanie tlenowe odbywa się w oczyszczalni EKO-ODR na drenażu rozsączającym. Długość drenów powinna być proporcjonalna do ilości ścieków produkowanych przez dane gospodarstwo domowe oraz przepuszczalności gruntu.
Taka budowa przekłada się oczywiście na ilość miejsca niezbędnego do montażu każdego z tych urządzeń. Oczyszczalnia biologiczna wymaga dużo mniejszej powierzchni niż oczyszczalnia ekologiczna.

Z drugiej strony koszty eksploatacji EKO-ODR są nieco niższe. Do swego działania nie wymaga ona prądu, więc użytkownik musi jedynie pamiętać o wybraniu osadu (raz na 12 miesięcy), wyczyszczeniu filtra (raz na pół roku) oraz o aplikacji biopreparatów w celu uzupełnienia bakterii (średnio raz na 14 dni). W przypadku EKO-BIO dochodzi koszt energii elektrycznej. Dodatkowo osad musi być wybierany częściej, bo raz na 9 miesięcy.

Warto również wiedzieć, że tradycyjne oczyszczalnie ekologiczne wymagają specyficznych warunków gruntowych ze względu na montaż drenażu rozsączającego. Gdy mamy do czynienia z wyjątkowo trudnymi warunkami terenowymi, bardziej odpowiednia jest oczyszczalnia biologiczna typu EKO-BIO. Sprawdza się ona świetnie zarówno na gruntach o bardzo niskiej przepuszczalności, jak i przy wysokim poziomie wód podskórnych/gruntowych.

Zobacz także: Oczyszczalnia biologiczna czy oczyszczalnia ekologiczna – jaka oczyszczalnia na jaki grunt?