Planując budowę oczyszczalni ścieków – jakie należy zachować minimalne odległości?

animacja domu

Zanim przystąpimy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, należy najpierw dokładnie zaplanować gdzie będziemy chcieli ją zamontować. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę warunki terenowe (rodzaj gleby, wodoprzepuszczalność) – od tego zależy wybór odpowiedniego rodzaju oczyszczalni. Wybór miejsca jest także niezwykle istotny ze względu na szereg różnego rodzaju obowiązujących minimalnych odległości.

Niektóre z nich są określone w odpowiednich przepisach prawnych, a innych powinno się przestrzegać ze względu na funkcjonalność samego urządzenia. Efektem nie dostosowania się może być nieprawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni.

Po pierwsze należy wybrać takie miejsce, aby oczyszczalnia znajdowała się w odległości minimum:

 • 3 m. od drzew i dużych krzewów,
 • 2 m. od granicy działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
 • 15 m. od studni (dla zbiornika oczyszczalni) oraz 30 m. od punktu gdzie oczyszczone ścieki wprowadzane są do gruntu (np.: od poletka rozsączającego, studni chłonnej lub tunelu rozsączającego),
 • 1,5 m. od wodociągów i rurociągów gazowych,
 • 0,8 m. od kabli energetycznych,
 • 0,5 m. od kabli telekomunikacyjnych.

Jeżeli zdecydujemy się na oczyszczalnię, której jednym z elementów jest drenaż rozsączający, trzeba pamiętać o kilku istotnych parametrach:

 • Planując głębokość wykopów pod drenaż trzeba wziąć pod uwagę maksymalny (w roku) poziom wód gruntowych. Drenaż powinien być przynajmniej 150 cm płycej niż najwyższy poziom wód gruntowych. Dla uzyskania odpowiedniej wymaganej odległości można stosować nasyp (tzw. kopiec);
 • Minimalne zagłębienie drenażu w gruncie powinno wynosić 60 cm.;
 • Wykopy na poszczególne nitki drenażu mają przeważnie szerokość 50 cm., ale można tą wartość zmniejszyć do 30-40 cm. (dla gruntów bardzo dobrze przepuszczalnych);
 • Odległości między rurami wynoszą przeważnie od 1,5 do 2 m., zaś ich maksymalne zagłębienie w gruncie to 1-1,3 m.;
 • Długość poszczególnych nitek drenażu powinna być proporcjonalna do ilości ścieków wytwarzanych przez dane gospodarstwo domowe oraz przepuszczalności gruntu. Pojedyncza nitka drenażu nie powinna być dłuższa niż 25 m. Przy dłuższych nitkach istnieje możliwość, że oczyszczalnia nie będzie prawidłowo funkcjonować. Ścieki mogą nie dopływać do końców rur. Poza tym może również wystąpić problem z przepływem powietrza przez rury. Przy bardzo długich rurociągach istnieje możliwość, że tzw. „ciąg kominowy” będzie zbyt słaby. Natomiast zalecana minimalna długość to
  6-8 m.

Sprawdź również: Czy z przydomowej oczyszczalni ścieków śmierdzi?