Ile prądu pobierają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

animacja domu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są nowoczesnym i ekologicznym rozwiązaniem w zakresie oczyszczania oraz odprowadzania ścieków. Ich główną zaletą jest możliwość odprowadzania ich do cieków wodnych, ponieważ nie powodują zagrożenia dla środowiska naturalnego. Nasi Klienci przed podjęciem decyzji o ich instalacji w swoich gospodarstwach, najpierw chcą zapoznać się z ceną biologicznej oczyszczalni ścieków, a oprócz tego oszacować koszty energii elektrycznej, które będą wynikały z jej użytkowania.

Opłacalność przydomowej oczyszczalni ścieków

Wiele osób waha się przed podjęciem decyzji o inwestycji w przydomową oczyszczalnię. Wątpliwości często wynikają z tego, że budowa oczyszczalni to koszt rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a zależy on przede wszystkim od jej wielkości. Warto jednak pamiętać, że na budowę oczyszczalni ścieków można otrzymać dofinansowanie, które zwróci nawet 45% kosztów inwestycji. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Biologiczna oczyszczalnia to rozwiązanie ekonomiczne i opłacalne. Koszt jej budowy zwraca się stosunkowo szybko. W zależności od jej wielkości i zastosowanych technologii dzieje się to średnio po dwóch-trzech latach. Przydomowa oczyszczalnia to także koszty eksploatacyjne. Wspomniana wcześniej energia elektryczna jest niezbędna do jej funkcjonowania. Średnie koszty związane z rocznym poborem prądu przez przydomową oczyszczalnię to około 200-300 złotych. Zużycie natomiast w zależności od wielkości i konkretnego modelu oczyszczalni może wynosić orientacyjnie 270-350 kWh/rok (zatem zużycie dobowe zwykle wynosi poniżej 1 kWh).

Inne zalety

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest opłacalna. Jest wartą uwagi alternatywą dla popularnego szamba. Warto jednak zwrócić uwagę również na szereg wymogów unijnych czy polskiego prawa, które spełnia. Poza tym można ją stosować również w trudnych warunkach gruntowych. Co ciekawe, w razie rosnącego zapotrzebowania, można je bez problemu rozbudować. Jako potwierdzenie jakości naszych oczyszczalni udzielamy na nie aż dziesięcioletniej gwarancji, więc nawet jeśli wystąpi awaria, nie musicie się Państwo martwić, ponieważ udzielimy niezbędnej pomocy.