Jak uzyskać dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

animacja domu

Budowa oczyszczalni ścieków to rozwiązanie energooszczędne i przyjazne dla środowiska – dlatego, decydując się na nie, możemy liczyć na wsparcie ze strony Unii Europejskiej.

Kto udzieli nam dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Jeżeli planujemy budowę oczyszczalni ścieków i potrzebujemy dofinansowania, powinniśmy zwrócić się do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli gmina bierze udział w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, tym lepiej dla nas – oznacza to, że fundusze, którymi dysponuje, przekazywane są przez Unię Europejską na rzecz rozwoju i poprawy gospodarki ściekowej. Wcześniej jednak warto sprawdzić, czy nasza gmina w ogóle udziela dotacji na ten cel – nie jest to bowiem regułą, zwłaszcza, jeżeli mieszkamy w dużej miejscowości. Urzędy gminy udzielają dotacji jedynie na oczyszczalnie dla małych wsi – czyli takich o rozproszonej zabudowie, gdzie zakładanie sieci kanalizacji nie jest opłacalne.

Jakich dokumentów potrzebujemy, starając się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest następująca dokumentacja:

  • wypełniony wniosek – możemy wziąć formularz z urzędu gminy lub pobrać go z jej strony internetowej i następnie wydrukować;
  • zaświadczenie o naszym pobycie stałym na terenie gminy, w której składamy wniosek;
  • projekt przydomowej oczyszczalni ścieków;
  • kopia złożonego przez nas zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do prac budowlanych;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych
  • jeżeli nieruchomość ma także innych właścicieli – ich pisemna zgoda na rozpoczęcie prac.

Starając się o dotację, pamiętajmy, że gmina ustala odgórny termin składania wniosków, którego nie możemy przekroczyć. Weźmy pod uwagę również fakt, że o przyznawaniu dofinansowań decyduje kolejność zgłoszeń  – oznacza to, że wciąż możemy nie otrzymać dotacji, jeżeli fundusze gminne wyczerpały się, zanim nasza sprawa została rozpatrzona.

Gdy już otrzymamy dotację, pamiętajmy, że wciąż musimy posiadać własne fundusze na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – pieniądze zostaną nam bowiem przekazane dopiero po tym, jak zakończymy prace budowlane.

Zobacz także: Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków.