Pompy mamutowe w oczyszczalniach. Co to takiego?

animacja domu

Pompy mamutowe to kluczowe elementy każdej biologicznej oczyszczalni ścieków. Sprawdź, jaką rolę w nich spełniają, jak działają biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz czym się charakteryzują.

Czym charakteryzują biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Oferowane przez nas biologiczne oczyszczalnie ścieków to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, niestwarzające zagrożenia dla środowiska naturalnego. Oczyszczane w nich ścieki mogą być odprowadzane do cieków wodnych oraz studni chłonnych lub być wykorzystywane do podlewania ogrodu. Wszystko dzięki zachodzącemu w nich tlenowemu i beztlenowemu procesowi oczyszczania ścieków. W trakcie oczyszczania tlenowego ścieki zostają poddane działaniu aerobów, czyli bakterii, rozkładających zanieczyszczenia na dwutlenek węgla, wodę oraz nadmiarową biomasę. Dzięki nim ścieki są w mniejszym stopniu zanieczyszczone związkami organicznymi. Jeśli natomiast ścieki są mocno zanieczyszczone, metodę tlenową wspomaga się metodą beztlenową, w której biorą udział anaeroby.

Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Zasada działania biologicznej oczyszczalni ścieków jest bardzo prosta. W komorze denitryfikacji, pełniącej rolę osadnika gnilnego, zachodzi beztlenowy proces oczyszczania oraz oddzielania tłuszczów i części stałych zawartych w ściekach. Następnie w komorze nitryfikacji zachodzi proces oczyszczania tlenowego, dzięki znajdujących się w niej szczepach bakterii tlenowych. Kolejną częścią oferowanych przez nas biologicznych oczyszczalni ścieków jest komora osadu wtórnego. To właśnie w niej znajdują się pompy mamutowe, kierujące pozostałości osadu do pierwszej komory, w której osiadają na dnie. Zestaw rur i węży do pompowania chroniony jest filtrem wstępnym. Aby biologiczna oczyszczalnia ścieków działał prawidłowo, niezbędny jest regularny dopływ tlenu, za który odpowiadają sterownik i kompresor dozowania powietrza do złoża aktywnego Złoże aktywne to charakterystyczne kształtki, na których dochodzi do namnażania się bakterii oczyszczających ścieki w procesie tlenowym.

Czy charakteryzują się pompy mamutowe?

Pompy mamutowe stanowią kluczowy element oferowanych przez nas oczyszczalni biologicznych, bez których trudno wyobrazić sobie ich funkcjonowanie. Urządzenia, stosowane w naszych oczyszczalniach, charakteryzują się solidną, a jednocześnie prostą konstrukcją, bez skomplikowanych i awaryjnych uchwytów. Dzięki temu nasze pompy mamutowe nie zapychają się i posiadają duży przepływ. Istnieje możliwość rewizji pompy od góry. Kolejne zalety pomp mamutowych, stosowanych w naszych oczyszczalniach to niskie, całkowite zużycie energii oraz równomierny przepływ, powodujący brak „uderzeń hydraulicznych”. Co więcej, są to pompy bezawaryjne, których żywotność sięga kilkudziesięciu lat. Ich sprawność gwarantuje sprawność całej instalacji.

Zobacz również: Czy oczyszczalnie biologiczne podlegają gwarancji?