Test perkolacyjny przed budową oczyszczalni. O czym nam mówi?

animacja domu

Testem perkolacyjnym nazywa się badania przepuszczalności gruntu.

Wykonuje się je każdorazowo przed zamontowaniem systemu rozsączającego lub przed budową oczyszczalni ścieków.

O czym mówią wyniku testu perkolacyjnego?

Uzyskany wynik testu perkolacyjnego określa stopień przepuszczalności gruntu, czyli jedną z jego właściwości. Wskaże także zasadność lub bezzasadność zastosowania na danym terenie systemu infiltracyjnego.

Jak przebiegają przygotowania do testu perkolacyjnego?

Badania przepuszczalności gruntu, które należy przeprowadzić przed decyzją o budowie na swoim terenie przydomowej oczyszczalni ścieków, przebiegają w kilku etapach.

Pierwszym są przygotowania.

Najpierw wykonuje się próbny wykop na głębokości projektowanego drenażu.

Następnie na dnie wykopuje się dziurę o głębokości 15 cm w kształcie kwadratu o wymiarach 30 cm na 30 cm i usuwa się z niej luźną ziemię. Nie należy wygładzać ścian, lecz pozostawić je w formie, którą mają po wykopie.

Pomiaru nie przeprowadza się na ziemi suchej: próbny wykop zalewa się wodą i pozostawia na od czterech do dwudziestu czterech godzin, do momentu wsiąknięcia wody w czasie krótszym niż dziesięć minut.

Jak wyglądają badania przepuszczalności gruntu?

W tak przygotowanym wykopie można już rozpocząć test perkolacyjny.

Do dołka wlewa się 12,5 litra wody. Jej głębokość powinna wynosić 13,9 cm.

Od tego momentu mierzy się czas, który upłynie do całkowitego wsiąknięcia wody w dno dołka i w jego ściany. Czynność powtarza się trzy razy, a z otrzymanych wyników wyciąga średnią.

Czas wsiąkania wody to współczynnik filtracji gruntu. Stanowi on podstawę klasyfikacji przepuszczalności gruntów.

W grunty klasy A wymieniona ilość wody będzie wsiąkała w ciągu nie więcej niż 2 minut, w grunt klasy B od 2 do 18 minut, a w klasy C od 18 do 180 minut.

Grunty klasy D i E charakteryzują się najbardziej powolnym wsiąkaniem wody. W pierwsze z nich woda wsiąkanie w czasie od 180 do 780 minut, w drugie powyżej 780 minut.

Pod oczyszczalnie i systemy rozsączające nadają się grunty klasy B i C.

Nasza firma współpracuje na terenie całej Polski z przedsiębiorstwami, oferującymi przeprowadzenie darmowej wizji lokalnej na obszarze, na którym ma powstać oczyszczalnia, w tym testów perkolacyjnych.

Sprawdź także: Ile prądu pobierają przydomowe oczyszczalnie ścieków?