Budowa oczyszczalni ścieków a prawo lokalne

animacja domu

W czasach, gdy z roku na rok większy nacisk kładzie się na rozwiązania ekologiczne, coraz więcej właścicieli posesji prywatnych znajdujących się poza lokalną siecią kanalizacyjną decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić koszty związane z wywozem nieczystości, a przy okazji także dbać o środowisko naturalne. Legalna realizacja takiej inwestycji wiąże się jednak z szeregiem różnych przepisów prawa lokalnego. Jakich?

Prawo lokalne

Jednym z najważniejszych wymogów prawa lokalnego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy wydana przez władze lokalne. To w nich możemy sprawdzić, czy w ogóle w danej lokalizacji dozwolone jest budowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Może się wówczas okazać, że nie jest to możliwe ze względu na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej. Ponadto, budując oczyszczalnię o przepustowości mniejszej niż 7,5m3/dobę należy złożyć zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast gdy przepustowość przekroczy 7,5 m3/dobę, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W zgłoszeniu składanym w starostwie lub urzędzie miasta musi znaleźć się m.in. mapka sytuacyjno-wysokościowa oraz certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków wydawany przez producenta oczyszczalni. Zgłoszenie musi zostać złożone minimum na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy, ponieważ tyle właśnie czasu ma organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Ponadto oczyszczalnie o wydajności poniżej 5m3/dobę wymagają też zgłoszenia do organu ochrony środowiska.

Przepisy ogólne

Oprócz wszystkich wymogów prawa lokalnego trzeba też przede wszystkim spełnić wszelkie inne wymogi niezależne od władz lokalnych. Należy wtedy dostosować się do przepisów w kwestiach takich jak:

  • odległości – przydomowa oczyszczalnia ścieków musi znajdować się w odpowiedniej odległości od studni (15 lub 30 metrów), okien i drzwi budynków (5, 15 lub 30 metrów), drzew (3 metry), dróg i ciągów pieszych (10 metrów), granicy sąsiednich działek (7,5 metra), a także kabli telekomunikacyjnych, elektrycznych, wodociągów oraz kąpielisk i plaż publicznych;
  • zapewnienie dojazdu – choć przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga opróżniania dużo rzadziej niż tradycyjne szambo, lokalizując ją należy przewidzieć drogę dojazdu dla pojazdu asenizacyjnego;
  • ilość ścieków – nie może przekraczać 5 m3 na dobę, w innym wypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi.

Wyraźnie widać więc, że aby wybudować na swojej posesji przydomową oczyszczalnię ścieków należy spełnić wiele warunków zarówno lokalnych jak i ogólnych. Nie bez znaczenia jest też tutaj jakość oczyszczalni ścieków – a ta jest zależna od producenta. To producent właśnie dostarcza do oczyszczalni ważne dokumenty, takie jak deklarację właściwości użytkowych czy wspomniany już wyżej certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków. Warto więc znaleźć producenta uczciwego, który wszystkie te wymagane przez urzędników dokumenty nam dostarczy. Takim producentem jest firma EKO-BIO nagrodzona wieloma certyfikatami jakości, która zawsze służy pomocą przy wyborze odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków.

Sprawdź także: Czy montaż przydomowej oczyszczalni wymaga pozwolenia?