Dlaczego warto założyć oczyszczalnię ścieków przy szkole?

animacja domu

Polska boryka się z problemem deficytu wody. W naszych jeziorach i rzekach stale ubywa wody. Mamy o wiele mniejsze jej zasoby w porównaniu z innymi krajami Europy. Na całym świecie zachodzą powolne zmiany klimatyczne, które doprowadzają do opadania wód gruntowych i ubywania wód powierzchniowych. Jesień staje się coraz cieplejsza i sucha, a zimą temperatury są coraz łagodniejsze, a opady śniegu coraz mniejsze. Pięć czy nawet cztery tak suche lata dają efekty hydrologiczne trudne do odwrócenia.

W świetle tego gigantycznego problemu idealnym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które dają nam sposobność ponownego wykorzystania raz użytej już wody. Mogą je stawiać prywatni właściciele domów, ale także szkoły i przedszkola. Dlaczego jest to tak ważne właśnie w tych miejscach?

Zalety oczyszczalni biologicznych w szkołach

Woda oczyszczona w procesie biologicznej filtracji w przydomowej oczyszczalni nie może być używana do picia, ale można ją wykorzystać na wiele innych sposobów. Rewelacyjnie nadaje się do nawadniania ogrodu, zraszania trawników i innych upraw – warzywnych, owocowych czy kwietnych. Może też zasilać fontannę lub można stworzyć z niej atrakcyjne oczko wodne. W miejscach, do których dzieci przychodzą codziennie, aby poszerzać wiedzę, jest to szczególnie cenne. Oczko wodne z oczyszczonej wody może stwarzać idealne warunki do obserwacji cyrkulacji wody w przyrodzie i być ciekawym uzupełnieniem lekcji biologii czy przyrody. Młodzi ludzie dowiedzą się czym są i skąd biorą się ścieki.

Oczyszczalnia ścieków przy szkole unaoczni dzieciom problem związany z deficytem wodnym. Ujrzane na własne oczy procesy, zapadają najlepiej w pamięci. Żaden, nawet najciekawszy, wykład teoretyczny nie da równie dobrych rezultatów, co własna obserwacja. Nauczyciele mogą wykorzystać działającą przyszkolną oczyszczalnię, aby pokazać uczniom jak ona funkcjonuje oraz jaką rolę odgrywają w tym procesie bakterie. Daje to możliwość nauczenia dzieci o procesach fizycznych związanych z oczyszczaniem wody (np. o filtracji i sedymentacji) oraz o tym jak działają układy hydrauliczne. Oczyszczalnię można wykorzystać do prowadzenia lekcji biologii, chemii i fizyki.

Oprócz walorów edukacyjnych oczyszczalnia ścieków przy szkole będzie źródłem niemałych oszczędności.