Jak uzyskać dotację do oczyszczalni ścieków w 2023 roku?

animacja domu

Osoby, które decydują się na budowę domu jednorodzinnego, muszą zainwestować też w system, który pozwoli im na odprowadzanie ścieków. Na popularności coraz bardziej zyskują ekologiczne rozwiązania, które jednocześnie pozwalają na utrzymanie stosunkowo niewielkich kosztów eksploatacyjnych. Mowa tutaj na przykład o przydomowej oczyszczalni ścieków. Czasami zdarza się tak, że inwestorom trudno się na nią zdecydować z uwagi na stosunkowo wysokie koszty budowy. W takich przypadkach warto wiedzieć, że mogą się postarać o uzyskanie dotacji. Kto może otrzymać takie świadczenie?

Na co dokładnie można otrzymać dotację?

Inwestorzy, którzy chcą postarać się o uzyskanie dotacji na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków, w pierwszej kolejności powinni zapoznać się z przepisami w tym zakresie. Zasady co jakiś czas ulegają zmianie. Jeśli chodzi o 2023 rok, to dotacje pochodzą przede wszystkim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niejednokrotnie pomoc finansową zapewniają też gminy, zarówno z własnych pieniędzy, jak i funduszy pozyskiwanych w ramach projektów unijnych.  Jeśli chodzi o wartość wsparcia, to może być różna i jest określana przez gminę. Ponadto wśród form dofinansowania są zarówno pożyczki i dotacje, jak i rozwiązania hybrydowe.

Dofinansowaniem objęty jest zakup zbiornika ze wszystkimi elementami systemu oraz pełna instalacja, przez którą należy rozumieć na przykład wynajem niezbędnego sprzętu i prace montażowe. Inwestorzy, którzy starają się o otrzymanie dotacji do oczyszczalni ścieków, powinni wiedzieć, że programem nie są objęte między innymi zgody i pozwolenia na budowę i inna dokumentacja oraz dodatkowe prace, takie jak nasadzenie trawników czy ułożenie kostki brukowej.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby dostać dotację do oczyszczalni ścieków? 

Kwestią, która szczególnie zainteresuje inwestorów starających się o otrzymanie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków, jest ta dotycząca warunków, które trzeba spełnić, aby ją dostać. Każda jednostka określa własne warunki, jednak możemy wymienić kilka stałych i najważniejszych elementów, czyli stały meldunek właściciela posesji na terenie gminy, w której stara się o wsparcie. Kolejną kwestią jest lokalizacja nieruchomości, która również powinna znajdować się w granicach tej gminy, a także zgoda współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie, który zwykle wymaga załączenia dodatkowych dokumentów. Konieczne może okazać się dostarczenie planu budowy oczyszczalni, zaświadczenia o zameldowaniu, kopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie prowadzenia budowy w jej granicach czy wartość inwestycji.

Sprawdź także: Kiedy trzeba mieć pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?