Jakie rodzaje filtrów do oczyszczania wody wyróżniamy?

animacja domu

Oczyszczanie wody niezbędne jest nie tylko w celu jej bezpiecznego spożywania. Jest ono kluczowe także w przypadku różnego rodzaju oczyszczalni ścieków m.in. oczyszczalni przydomowych. Wyróżniamy kilka sposobów filtracji wody do celów spożywczych oraz użytkowych, dzięki którym możliwe jest usunięcie z niej np. zanieczyszczeń stałych. Dowiedz się więcej na temat rodzajów filtrów do wody.

W jakim celu filtruje się wodę?

Filtry do wody mają różne przeznaczenie. Stosowane są zarówno na użytek domowy, jak i w przemyśle. Filtracja wody ma miejsce także w przypadku studni głębinowych, sztucznych zbiorników wodnych, które przeznaczone są do celów hodowlanych, oczek wodnych, akwariów oraz wodociągów i oczyszczalni ścieków. Za pomocą odpowiednio dobranej filtracji z wody usuwane są różne zanieczyszczenia m.in. cząsteczki stałe (piasek, osady) i szkodliwe związki biologiczne. Dzięki temu może być ona bezpiecznie wykorzystywana do celów spożywczych i użytkowych.

Jakie są rodzaje filtrów do wody? 

Dobór filtra do wody zależny jest od jej przeznaczenia. W przypadku wody do celów spożywczych stosuje się filtry, które pozwalają na jej dokładne oczyszczenie ze wszystkich szkodliwych dla człowieka związków. Woda do celów użytkowych nie musi być ultra czysta, dlatego w tym przypadku proces filtracji często dobiera się względem występujących w wodzie zanieczyszczeń. W celu oczyszczania wody stosuje się m.in.:

  • filtrację mechaniczną,
  • filtrację odżelaziającą,
  • filtrację pod ciśnieniem (odwrócona osmoza),
  • filtrację metodą węglową,
  • filtrację jonowymienną (filtry do usuwania azotanów i azotynów),
  • filtrację z wykorzystaniem promieniowania UV,
  • filtrację za pomocą drenażu rozsączającego,
  • filtry piaskowe,
  • zmiękczanie wody.

Rodzaje filtrów do wody uwzględniają nie tylko różne metody jej oczyszczania i uzdatniania. Różnią się także zastosowaniem. Filtry do wody możemy podzielić na m.in.: filtry domowe, które montowane są na kranie, filtry dzbankowe, filtry montowane na przyłączu wody, filtry do zastosowania w przydomowych oczyszczalniach, filtry do zastosowania w zbiornikach wodnych o przeznaczeniu hodowlanym i dekoracyjnym.