Kiedy trzeba mieć pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków?

animacja domu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnego szamba, przez co cieszą się coraz większą popularnością. Są to urządzenia wyjątkowo proste w obsłudze, ekologiczne, w pełni bezpieczne oraz ekonomiczne pod względem kosztów eksploatacji. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę – opisujemy, kiedy jest ono konieczne.

Dlaczego warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków decydują się głównie osoby, których posesja nie znajduje się w obrębie ogólnodostępnej sieci kanalizacji miejskiej. Urządzenia stają się wówczas alternatywą dla szamba, którego obsługa wiąże się z koniecznością regularnego wywożenia ścieków. Choć zakup przydomowej oczyszczalni wymaga sporego nakładu finansowego, jest to inwestycja, która zwraca się w przeciągu kilku lat. Koszty użytkowania oczyszczalni są bowiem bardzo niskie, a same urządzenia są niemal w pełni bezobsługowe. Z ich wnętrz nie wydziela się nieprzyjemny zapach, a ponadto stanowią wyjątkowo ekologiczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego rozwiązanie. Sam montaż przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest skomplikowany, a rozruch urządzenia następuje natychmiastowo. Jego poszczególne elementy najczęściej objęte są kilkuletnią gwarancją producencką, co dodatkowo wpływa na komfort eksploatacji.

Pozwolenie wodnoprawne a budowa przydomowej oczyszczalni

Prawo wodne skonstruowane jest w sposób, który wielu osobom sprawia trudności interpretacyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przydomowe oczyszczalnie, które odprowadzają do 7.50m3 ścieków na dobę nie wymagają pozwolenia na budowę – wówczas wystarczy zgłosić chęć jej montażu przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Jeśli decyzja o montażu przydomowej oczyszczalni podjęta zostanie przed wybudowaniem domu, najprostszym sposobem jest wpisanie urządzenia do projektu budowlanego (jako rozwiązanie gospodarki ściekowej). Uzyskanie zgody na budowę wiąże się wtedy z uzyskaniem pozwolenia na montaż oczyszczalni. W innym przypadku konieczne jest zgłoszenie chęci jej budowy w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Miasta. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć mapkę sytuacyjno-wysokościową, druk zgłoszenia budowy, oświadczenie o prawie własności działki, a także dokumentację techniczną urządzenia.

Należy pamiętać, że podczas montażu oczyszczalni należy zachować odpowiednią odległość od poszczególnych elementów infrastruktury – zarówno tych, które znajdują się na terenie działki, jak i tych będących poza jej granicami. Normy wykazują, że urządzenie powinno być umiejscowione: 2m od działki sąsiedniej i drogi 30m od ujęcia wody pitnej, 2m od drogi, 3m od drzew, 1.5m od gazociągów, 1.5m od wodociągów oraz 0.8m od kabli elektrycznych. Budowę warto zlecić więc wyspecjalizowanej firmie, która odpowiednio wyliczy odległości oraz zamontuje urządzenie sprawnie i bezpiecznie.

Sprawdź także: Jak dobrać wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków?