Jak uzyskać dotację na budowę oczyszczalni ścieków.

animacja domu

Nie zawsze mamy możliwość przyłączenia się do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków, która w dłuższej perspektywie jest wygodną alternatywą generującą oszczędności. Ponadto istnieje projekt dofinansowania takich inwestycji, z którego można uzyskać zwrot kosztów budowy oczyszczalni nawet w wysokości 80%. Jakie jednak należy spełnić warunki, żeby dostać taką pomoc? Nie jest to trudne, a procedura jest komfortowa i przebiega w kilku etapach.

Po pierwsze należy złożyć w gminie wniosek o dofinansowanie według wzoru dostępnego na stronie urzędu. Ponadto konieczne jest złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania danym gruntem i zameldowaniu stałym na terenie gminy, w której składamy dokumenty. Na koniec dołączamy kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych.

Kto może dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wniosków. Urzędy posiadają na ten cel określoną sumę pieniędzy, w związku z czym, warto jak najwcześniej w wyznaczonym terminie składania wniosków dostarczyć komplet dokumentów do urzędu. Zwiększa to nasze szanse na uzyskanie dotacji. Jeżeli znajdziemy się w grupie szczęśliwców, należy zdawać sobie sprawę, że środki wypłacane są dopiero po zakończeniu inwestycji, w związku z tym należy dysponować własnymi pieniędzmi na zakup niezbędnego sprzętu i jego instalację.

Wypłata dofinansowania odbywa się po dostarczeniu do urzędu rachunków za budowę, zaświadczenia  wykonaniu prac budowlanych oraz dokument potwierdzający zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zalety oczyszczalni ekologicznych

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są chętnie wybieranym rozwiązaniem ze względu na łatwość ich użytkowania. Koszty, które generują podczas późniejszej eksploatacji to zaledwie 10% tego, co musimy zapłacić w przypadku szamb klasycznych. Ponadto są produktem o wyjątkowej trwałości i zazwyczaj z długoletnią gwarancją producenta.

Sprawdź także: Jak obliczyć cenę przydomowej oczyszczalni ścieków?