Szamba bezodpływowe. Przechowywanie gnojowicy

animacja domu

Jak wszyscy wiemy, rolnicy starają się przechowywać nawozu naturalne w jak najdogodniejszych dla nich warunkach, aby zachowały one swoje wartości pokarmowe. Przechowywanie nawozów podlega jednak wymogom prawnym, które każdy rolnik powinien dobrze znać.

Właściwe przechowywanie

Nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego, takie jak gnojowica, są bogatym źródłem materii organicznej i składników pokarmowych dla roślin. Wpływają też pozytywnie na żyzność gleby. W nawozach naturalnych znajdują się też związki fosforu i azotu. Jeśli w niekontrolowany sposób dostaną się one do zbiorników wodnych albo wód gruntowych, będą zatruwały środowisko naturalne. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie przechowywanie gnojowicy. Rolników zobowiązują do tego przepisy prawa. Więcej na temat wymagań dotyczących przechowywania gnojowicy można znaleźć w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.

Zbiorniki bezodpływowe

Do przechowywania gnojowicy idealnie nadają się szamba bezodpływowe. Zarówno jeśli chodzi o gospodarstwa wielkotowarowe, jak i małotowarowe, zasada przechowywania gnojowicy jest taka sama. Zbiornik musi być szczelny i powinien umożliwiać magazynowanie minimum 4-miesięczną produkcję tego nawozu. Jeśli chodzi o zbiorniki do gospodarstw wielkotowarowych, muszą one dodatkowo być umieszczone w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatrów. Taka lokalizacja umożliwia ograniczenie wydzielania odorów. Kolejnym wymogiem jest to, że zbiornik na gnojowicę powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od budynków inwentarskich. Do montażu plastikowego zbiornika bezodpływowego warto zatrudnić doświadczoną firmę dostarczającą szamba i oczyszczalnie ścieków. Fachowcy na pewno zamontują zbiornik zgodnie z przepisami prawa i będzie on służył gospodarstwu bezawaryjnie przez lata.