Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a studnia głębinowa

animacja domu

Każde gospodarstwo domowe wytwarza sporą ilość ścieków gospodarczo-bytowych. Najwygodniejszym sposobem ich zagospodarowania jest podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Niestety, na wielu terenach nie jest to możliwe. Nie istnieje tam bowiem odpowiednia infrastruktura lub jej budowa jest dopiero w planach. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może się zdecydować na dwa rozwiązania – instalację szamba bezodpływowego albo budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w postaci tzw. szamba ekologicznego lub oczyszczalni biologiczno-chemicznej. Sprawdźmy, z jakimi wymogami się to wiąże.

Bezpieczeństwo ujęcia wody

Brak możliwości podłączenia do kanalizacji często idzie w parze z brakiem instalacji wodociągowej. Jeśli działka nie ma dostępu do wodociągu, konieczna jest budowa studni głębinowej. Jednak w przypadku, gdy na działce ma być też zainstalowana oczyszczalnia ścieków lub szambo bezodpływowe ujęcie wody i miejsce służące do zagospodarowywania nieczystości muszą być od siebie odpowiednio odseparowane. Chodzi o to, by ścieki nie mogły zanieczyścić wody przeznaczonej do wykorzystania przez ludzi.

W przypadku budowy oczyszczalni biologiczno-chemicznej odległość zbiornika od ujęcia wody powinna wynosić przynajmniej 15 metrów. Jeśli właściciel nieruchomości decyduje się na system rozsączający ścieki, wówczas odległość drenażu od studni powinna wynosić przynajmniej 30 metrów. Warto pamiętać, że odległości te nie dotyczą jedynie ujęcia wody zbudowanego na tej samem posesji, a również tych, które są zlokalizowane na działkach sąsiednich.

Zachowanie odpowiednich odległości ujęć wody od miejsc przeznaczonych do zagospodarowywania nieczystości wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa w przypadku rozszczelnienia zbiornika szamba bezodpływowego lub oczyszczalni biologiczno-chemicznej.

Jeśli chodzi o drenaż rozsączający, to zwiększona odległość ma zapobiegać przedostawaniu się oczyszczonych ścieków do warstw, z których jest czerpana woda pitna. Choć oczyszczalnie potrafią usuwać większość niebezpiecznych substancji, to trzeba pamiętać, że pozyskiwana woda może być używana wyłączenie do celów gospodarczych (przy oczyszczalniach biologiczno-chemicznych), zaś w szambach ekologicznych przesączanie wstępnie oczyszczonych ścieków przez grunt stanowi jeden z elementów pracy systemu. Z tego powodu drenaże rozsączające szamb ekologicznych muszą być umieszczone przynajmniej 1,5 metra od poziomu wód gruntowych.

Przeczytaj także: Jaka pora roku jest najlepsza na budowę przydomowej oczyszczalni?