Oczyszczalnia ścieków dla pomieszczeń biurowych. Inwestycja opłacalna?

animacja domu

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków przy pomieszczeniach biurowych jest niezwykle ważne, a instytucje te wymagają regularnego odprowadzania ścieków oraz nieczystości. Wybór biologicznej lub przemysłowej oczyszczalni uzależniony jest od kilku czynników.

Jeśli chcemy zrealizować długoterminową inwestycję, zdecydujmy się na biologiczną oczyszczalnię ścieków. Jeśli z kolei zależy nam na możliwości powtórnego wykorzystania instalacji, lub też mamy możliwość skorzystania z dodatkowych dróg odprowadzania oczyszczonej wody, takich jak rzeka lub rów melioracyjny, wybierzmy biologiczną przemysłową oczyszczalnię ścieków.

Oczyszczalnie biologiczne

Biologiczne oczyszczalnia ścieków dla pomieszczeń biurowych to oczyszczalnie, w których w jednym zbiorniku mają miejsce procesy beztlenowego oraz tlenowego oczyszczania ścieków. Równocześnie osad i tłuszcze zostają oddzielone.

Zasada ich działania jest dość prosta. W komorze denitryfikacji odbywa się beztlenowe oczyszczanie ścieków. W komorze nitryfikacji ścieki są dalej oczyszczane w procesie tlenowym. Następnie woda trafia do komory osadu wtórnego, a sterownik i kompresor dozowania powietrza odpowiadają za dostarczenie odpowiednich dawek tlenu. W kolejnym etapie dyfuzory uwalniają dozowane powietrze, a na złożach aktywnych namnażają się bakterie, oczyszczające ścieki.

Tego typu oczyszczalnie stosuje się wszędzie tam, gdzie jest brak możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub zastosowania metody tradycyjnej z użyciem drenażu rozsączającego oraz wszędzie tam, gdzie ścieki są bardziej obciążone zanieczyszczeniami.

Zalety oczyszczalnia ścieków dla pomieszczeń biurowych

Oczyszczalnie ścieków dla pomieszczeń biurowych mają wiele zalet. Przede wszystkim są bezpieczne dla środowiska oraz są zgodne z normami europejskimi. Spełniają wyśrubowane wymogi prawa w zakresie jakości wody wypływającej z oczyszczalni oraz można je montować w trudnych warunkach gruntowych. Co niemniej ważne, koszt ich budowy zwraca się w ciągu 2 lat od postawienia.