Jak uzyskać dotację do oczyszczalni ścieków w 2022 roku?

animacja domu

Osoby, które decydują się na budowę domu jednorodzinnego, muszą zainwestować też w system, który pozwoli im na odprowadzanie ścieków. Na popularności coraz bardziej zyskują ekologiczne rozwiązania, które jednocześnie pozwalają na utrzymanie stosunkowo niewielkich kosztów eksploatacyjnych. Mowa tutaj na przykład o przydomowej oczyszczalni ścieków. Czasami zdarza się tak, że inwestorom trudno się na nią zdecydować z uwagi na stosunkowo wysokie koszty budowy. W takich przypadkach warto wiedzieć, że mogą się postarać o uzyskanie dotacji. Kto może otrzymać takie świadczenie?

Na co dokładnie można otrzymać dotację? 

Inwestorzy, którzy chcą postarać się o uzyskanie dotacji na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków, w pierwszej kolejności powinno zapoznać się z przepisami w tym zakresie. Zasady co jakiś czas ulegają zmianie. Jeśli chodzi o 2022 rok, to dotację można otrzymać z dwóch źródeł, czyli z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszów unijnych. Jeśli chodzi o wartość wsparcia, to może być różna i jest określana przez gminę, jednak w niektórych przypadkach sięga nawet osiemdziesięciu procent poniesionych kosztów. Warto również wiedzieć, na co dokładnie można otrzymać dopłatę.

Otóż dofinansowaniem objęty jest zakup zbiornika ze wszystkimi elementami systemu oraz pełna instalacja, przez którą należy rozumieć na przykład wynajem niezbędnego sprzętu i prace montażowe. Inwestorzy, którzy starają się o otrzymanie dotacji do oczyszczalni ścieków, powinni wiedzieć, że programem nie są objęte między innymi zgody i pozwolenia na budowę i inna dokumentacja oraz dodatkowe prace, takie jak nasadzenie trawników czy ułożenie kostki brukowej.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby dostać dotację do oczyszczalni ścieków? 

Kwestią, która szczególnie zainteresuje inwestorów starających się o otrzymanie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków, jest ta dotycząca warunków, które trzeba spełnić, aby ją dostać. Każda jednostka określa własne warunki, jednak możemy wymienić kilka stałych i najważniejszych elementów, czyli stały meldunek właściciela posesji na terenie gminy, w której stara się o wsparcie. Kolejną kwestią jest lokalizacja nieruchomości, która również powinna znajdować się w granicach tej gminy, a także zgoda współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie, który zwykle wymaga załączenia dodatkowych dokumentów. Konieczne może okazać się dostarczenie planu budowy oczyszczalni, zaświadczenia o zameldowaniu, kopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie prowadzenia budowy w jej granicach czy wartość inwestycji.