Rodzaje odprowadzeń stosowane w oczyszczalniach przydomowych

animacja domu

Popularność przydomowych oczyszczalni ścieków stale wzrasta. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na to, że jest to rozwiązanie przyjazne środowisku naturalnemu, a do tego ekonomiczne w użytkowaniu. Jednak decydując się na taką inwestycję, trzeba uprzednio podjąć kilka istotnych decyzji. Jedną z ważniejszych jest bez wątpienia wybór rodzaju odprowadzania, który zostanie wykorzystany w przydomowej oczyszczalni. Jakie są możliwości i którą z nich najlepiej wybrać?

Jaki rodzaj odprowadzeń może się znaleźć w oczyszczalni ekologicznej? 

Sposób odprowadzania w przydomowych oczyszczalniach ścieków jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju konstrukcji, która zostanie zainstalowana. Jednym z bardziej znanych na rynku rozwiązań jest inwestycja w przydomową oczyszczalnię ekologiczną. Taka konstrukcja oprócz tego, że ma trzy komory i możliwość montażu wyłącznie w dobrych warunkach, charakteryzuje się też tym, że może mieć wyłącznie odprowadzanie drenażowe. Wspomniany system składa się z dopływu ścieków, opcjonalnego separatora tłuszczów, osadnika gnilnego, rury PCV przeznaczonej do łączenia osadnika ze studzienką, studzienki rozdzielczej oraz systemu napowietrzającego (wentylacja wysoka i niska).

Inwestorzy, którzy zastanawiają się nad takim rozwiązaniem w przypadku ekologicznej albo biologicznej oczyszczalni ścieków, powinni wziąć pod uwagę zalety i wady takiego rozwiązania. Do tych pierwszych możemy zaliczyć prostą konstrukcję, trwałość, stosunkowo niskie koszty związane z eksploatacją oraz brak konieczności szczególnej ingerencji w obsługę. Problematyczne z kolei może się okazać to, że zajmuje dużo miejsca oraz konieczność stosowania biopreparatów, które odpowiadają za florę bakteryjną w instalacji.

Jakie są inne rodzaje odprowadzeń stosowane w oczyszczalniach przydomowych? 

Wiemy już, że w przypadku oczyszczalni ekologicznej istnieje możliwość wykorzystania drenażowego systemu odprowadzeń. Z tego powodu takie instalacje nierzadko są wypierane przez biologiczne oczyszczalnie. Warto też wiedzieć o tym, że wyróżniamy kilka rodzajów odprowadzeń, które są wykorzystywane w takich instalacjach. Na uwagę zasługują na przykład oczyszczalnie z filtrem piaskowym, które mają prostą budowę i wiążą się z niskimi kosztami zakupu i eksploatacji. Warto o nich wiedzieć też, że mają dużą odporność na wahania dopływających ścieków i zajmują stosunkowo dużo miejsca. Poszukując instalacji, która zajmie mniej powierzchni, lepiej zdecydować się na oczyszczalnię ze złożem biologicznym, która dodatkowo cechuje się dużą skutecznością w redukowaniu zanieczyszczeń i daje możliwość gospodarczego wykorzystania oczyszczonych ścieków.

Oprócz wymienionych przez wcześniej rozwiązań trzeba jeszcze wymienić oczyszczalnie z osadem czynnym, które mają podobne zalety do tych ze złożem biologicznych. Częstym wyborem jest też oczyszczalnia gruntowo-roślinna, której zbiornik może stanowić element dekoracyjny działki i również daje możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków i roślinności.

Zobacz także: Jak uzyskać dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków w 2022 roku?