Jaka oczyszczalnia na jaki grunt, czyli odwieczny dylemat: „oczyszczalnia biologiczna, czy oczyszczalnia ekologiczna”?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być za każdym razem dobierana w sposób indywidualny. Wybór odpowiedniej oczyszczalni ścieków jest niezwykle istotny. Jednym z najważniejszych czynników jest charakterystyka gruntów na terenie, gdzie planujemy montaż oczyszczalni. Zawsze należy więc uzyskać odpowiednią wiedzę. Można to zrobić:

 • wykonując wiercenia geologiczne. Dostarczą nam one wielu danych, których interpretacją powinien się zająć specjalista,
 • wykonując samodzielnie tzw. test perkolacyjny. Przy czym należy pamiętać, że jest to metoda znacznie mniej dokładna.

Szczególne znaczenie ma tutaj rodzaj gleby oraz jej stopień przepuszczalności wody. Od tego zależy czy będzie można wykorzystać grunt do przeprowadzenia drugiego, tlenowego etapu oczyszczania ścieków (oczyszczalnie EKO-ODR).

W zależności od charakterystycznych właściwości posiadanych przez nas gruntów istnieją następujące opcje montażu oczyszczalni:

 • Na glebach, które dobrze przepuszczają wodę i przy niskim poziomie wód podskórnych (czyli głównie piaski oraz grunty mieszane z dominacją gleb piaszczystych) możliwe jest zastosowanie opcji z drenażem rozsączającym (EKO-ODR i EKO-BIO) lub tunelem rozsączającym (tylko EKO-BIO), czyli oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO lub ekologicznej EKO-ODR. Właściwości takich gruntów gwarantują, niezbędny w procesie oczyszczania, odpowiednio długi przepływ dla EKO-ODR, oraz możliwość skutecznego wprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu w przypadku EKO-BIO.
 • Na glebach, które bardzo dobrze przepuszczają wodę, a wody podskórne znajdują się nie płycej niż na 2,5 m. pod poziomem gruntu, jak również na gruntach ciężkich, nieprzepuszczalnych z poziomem wód podskórnych mieszczącym się w przedziale 2,5 – 5 m. pod poziomem terenu – znakomicie sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z opcją odprowadzenia oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
 • W skrajnie trudnych warunkach z pewnością sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z przepompownią w nasypie (kopcu). Takie rozwiązanie ma zastosowanie nawet w przypadku, gdy woda „stoi na gruncie”.

Planując budowę oczyszczalni ścieków – jakie należy zachować minimalne odległości?

Zanim przystąpimy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, należy najpierw dokładnie zaplanować gdzie będziemy chcieli ją zamontować. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę warunki terenowe (rodzaj gleby, wodoprzepuszczalność) – od tego zależy wybór odpowiedniego rodzaju oczyszczalni. Wybór miejsca jest także niezwykle istotny ze względu na szereg różnego rodzaju obowiązujących minimalnych odległości. Niektóre z nich są określone w odpowiednich przepisach prawnych, a innych powinno się przestrzegać ze względu na funkcjonalność samego urządzenia. Efektem nie dostosowania się może być nieprawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni.

Po pierwsze należy wybrać takie miejsce, aby oczyszczalnia znajdowała się w odległości minimum:

 • 3 m. od drzew i dużych krzewów,
 • 2 m. od granicy działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
 • 15 m. od studni (dla zbiornika oczyszczalni) oraz 30 m. od punktu gdzie oczyszczone ścieki wprowadzane są do gruntu (np.: od poletka rozsączającego, studni chłonnej lub tunelu rozsączającego),
 • 1,5 m. od wodociągów i rurociągów gazowych,
 • 0,8 m. od kabli energetycznych,
 • 0,5 m. od kabli telekomunikacyjnych.

Jeżeli zdecydujemy się na oczyszczalnię, której jednym z elementów jest drenaż rozsączający, trzeba pamiętać o kilku istotnych parametrach:

 • Planując głębokość wykopów pod drenaż trzeba wziąć pod uwagę maksymalny (w roku) poziom wód gruntowych. Drenaż powinien być przynajmniej 150 cm płycej niż najwyższy poziom wód gruntowych. Dla uzyskania odpowiedniej wymaganej odległości można stosować nasyp (tzw. kopiec);
 • Minimalne zagłębienie drenażu w gruncie powinno wynosić 60 cm.;
 • Wykopy na poszczególne nitki drenażu mają przeważnie szerokość 50 cm., ale można tą wartość zmniejszyć do 30-40 cm. (dla gruntów bardzo dobrze przepuszczalnych);
 • Odległości między rurami wynoszą przeważnie od 1,5 do 2 m., zaś ich maksymalne zagłębienie w gruncie to 1-1,3 m.;
 • Długość poszczególnych nitek drenażu powinna być proporcjonalna do ilości ścieków wytwarzanych przez dane gospodarstwo domowe oraz przepuszczalności gruntu. Pojedyncza nitka drenażu nie powinna być dłuższa niż 25 m. Przy dłuższych nitkach istnieje możliwość, że oczyszczalnia nie będzie prawidłowo funkcjonować. Ścieki mogą nie dopływać do końców rur. Poza tym może również wystąpić problem z przepływem powietrza przez rury. Przy bardzo długich rurociągach istnieje możliwość, że tzw. „ciąg kominowy” będzie zbyt słaby. Natomiast zalecana minimalna długość to
  6-8 m.

Czym różni się oczyszczalnia ekologiczna typu EKO-ODR od oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO?

Zasada działania oczyszczalni ekologicznych typu EKO-ODR oraz oczyszczalni biologicznych typu EKO-BIO jest bardzo podobna. W obu oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch zasadniczych etapach: beztlenowym (denitryfikacja) i tlenowym (nitryfikacja). Oba urządzenia są również całkowicie ekologiczne i bezpieczne dla środowiska, co potwierdzają liczne regularnie przeprowadzane w niezależnych laboratoriach badania. W czasie ich pracy nie wydostają się na zewnątrz żadne szkodliwe substancje.

Różnią się one głównie budową, co jest związane z ich szczegółowymi zasadami funkcjonowania. W przypadku EKO-BIO obie fazy zachodzą w różnych komorach jednego zbiornika. Zaś w EKO-ODR, każdy z etapów ma miejsce w oddzielnej sekcji. Pierwsza z nich to zbiornik gnilny, który pełni podobną funkcję jak komora denitryfikacji w oczyszczalni EKO-BIO. Natomiast oczyszczanie tlenowe odbywa się w oczyszczalni EKO-ODR na drenażu rozsączającym. Długość drenów powinna być proporcjonalna do ilości ścieków produkowanych przez dane gospodarstwo domowe oraz przepuszczalności gruntu.
Taka budowa przekłada się oczywiście na ilość miejsca niezbędnego do montażu każdego z tych urządzeń. Oczyszczalnia biologiczna wymaga dużo mniejszej powierzchni niż oczyszczalnia ekologiczna.

Z drugiej strony koszty eksploatacji EKO-ODR są nieco niższe. Do swego działania nie wymaga ona prądu, więc użytkownik musi jedynie pamiętać o wybraniu osadu (raz na 12 miesięcy), wyczyszczeniu filtra (raz na pół roku) oraz o aplikacji biopreparatów w celu uzupełnienia bakterii (średnio raz na 14 dni). W przypadku EKO-BIO dochodzi koszt energii elektrycznej. Dodatkowo osad musi być wybierany częściej, bo raz na 9 miesięcy.

Warto również wiedzieć, że tradycyjne oczyszczalnie ekologiczne wymagają specyficznych warunków gruntowych ze względu na montaż drenażu rozsączającego. Gdy mamy do czynienia z wyjątkowo trudnymi warunkami terenowymi, bardziej odpowiednia jest oczyszczalnia biologiczna typu EKO-BIO. Sprawdza się ona świetnie zarówno na gruntach o bardzo niskiej przepuszczalności, jak i przy wysokim poziomie wód podskórnych/gruntowych.

Dlaczego laminaty poliestrowo-szklane są dobrym materiałem do budowy zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb szczelnych?

Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb szczelnych powinna być wytrzymałość (ważna ze względu na siłę nacisku warstw ziemi na zbiornik). Materiał, z którego są wykonane powinien również gwarantować szczelność zbiorników. Dzięki temu żadne szkodliwe substancje nie wydostaną się na zewnątrz, a wody gruntowe nie będą przesączać się do wnętrza zbiornika – co, zwłaszcza w przypadku szamb, może prowadzić do ich przedwczesnego zapełnienia. W takim wypadku laminat poliestrowo-szklany z pewnością należy do najlepszych rozwiązań.

Jest to rodzaj kompozytu, który powstał na skutek połączenia włókna szklanego z żywicą poliestrową, czyli dwóch materiałów o zupełnie różnych cechach mechanicznych, technologicznych i fizycznych. Włókno szklane pełni tutaj rolę składnika wzmacniającego (tzw. zbrojenie). Jego zastosowanie może spowodować nawet 5-krotne zwiększenie parametrów wytrzymałościowych produktu końcowego. Natomiast żywica poliestrowa jest wykorzystywana w procesie produkcji laminatu jako rodzaj wypełnienia (lepiszcza). Jest to substancja, która w formie pierwotnej jest roztworem poliestru w monomerze.
Tworzywo powstałe z połączenia tak różnych materiałów posiada kilka charakterystycznych właściwości, które okazują się niezwykle istotne w przypadku produkcji zbiorników przydomowych oczyszczalni, czy też szamb szczelnych. Przede wszystkim jest to:

 • wysoka twardość powierzchni – Gwarantuje to również wysoką wytrzymałość całego zbiornika mimo cienkich ścian;
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna – zbiornik jest więc szczelny i bardziej odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne;
 • jest niezwykle lekki, w porównaniu z wieloma innymi materiałami – dzięki temu można samodzielnie przetransportować i rozładować urządzenie bez potrzeby wynajmowania ciężkiego sprzętu;
 • odporność na warunki atmosferyczne oraz środki chemiczne;
 • odporność na korozję.

Ze względu na swoją charakterystykę laminat poliestrowo-szklany znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle. Z powodu swojej wytrzymałości wykorzystywany jest nie tylko przy produkcji zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także różnych artykułów sportowych oraz elementów konstrukcyjnych jachtów, łodzi lub samochodów.

Podobno na montaż oczyszczalni ścieków można uzyskać dotację?

Tak, władze lokalne bardzo często uczestniczą w stosownych programach unijnych. Są to dotacje z tzw. „programów celowych”. Radzimy przed podjęciem decyzji o zakupie zapytać w: Starostwie, Urzędzie Gminy, Funduszu Ochrony Środowiska itp. Jest wielce prawdopodobne, że w Państwa regionie możliwe jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Mają Państwo jakieś pytania ? Chętnie na nie odpowiemy.

Co to są “bakterie” i czy rzeczywiście muszę ich używać, czy te bakterie mogą wywołać jakieś choroby, ile to kosztuje?

Wprawdzie w trakcie normalnej pracy oczyszczalni, wewnątrz wytwarzają się w odpowiedniej ilości właściwe bakterie, to jednak w życiu codziennym substancje wprowadzane do oczyszczalni wraz ze ściekami, mogą powodować ich zamieranie. Ot choćby dlatego, że współczesna żywność wprost „nafaszerowana” jest chemią. Dlatego, dla zapewnienia najlepszych warunków pracy oczyszczalni, dobrze jest od czasu do czasu uzupełniać florę bakteryjną takim „zastrzykiem” z zewnątrz. Bakterie dodawane w postaci gotowych preparatów, które można kupić u naszych Partnerów i Dystrybutorów, są całkowicie nieszkodliwe dla Państwa zdrowia. A koszty? Można w przybliżeniu powiedzieć, że roczny koszt preparatów bakteryjnych nie przekracza kilkudziesięciu złotych. Skuteczne i sprawdzone preparaty bakteryjne możecie Państwo kupić również bezpośrednio u nas.

Montaż oczyszczalni biologicznej to konieczność uzyskania wielu pozwoleń, proces długotrwały i żmudny, czy to prawda?

Nie, to kolejny mit. W rzeczywistości cała procedura (przebiegająca w trybie zgłoszenia) nie powinna zająć więcej niż miesiąc. Poniżej przedstawiamy przykładowe kroki, które należy podjąć w celu montażu oczyszczalni ścieków. Prosimy jednak pamiętać, że w różnych regionach kraju procedura ta może się nieznacznie różnić od przedstawionej.

 • na pobraną z Wydziału Geodezji właściwego Starostwa mapkę sytuacyjno-wysokościową nanosi się (odręcznie, wraz z opisami elementów) schemat przyłączenia oczyszczalni począwszy od budynku, poprzez osadnik gnilny aż po odprowadzenie wody poprzez drenaż rozsączający, studnię chłonną lub inne rozwiązanie.
 • Sporządzić (wypełnić) zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków.
 • Przygotować poświadczenie własności działki, na której będzie instalowana oczyszczalnia. Odpowiednie dokumenty można pobrać z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa.
 • Dołączyć folder DTR montowanej oczyszczalni. ( można je pobrać tutaj)
 • W Wydziale Budownictwa odpowiedniego Starostwa złożyć zebrane dokumenty.
 • Jeśli Starostwo w ciągu 21 dni nie wyrazi sprzeciwu, oznacza to wyrażenie zgody, wówczas można rozpocząć budowę, a w ciągu 14 dni od rozpoczęcia budowy, zawiadomić właściwe Starostwo o tym fakcie.

Zdarza się, że Starostwo wymaga projektu, wówczas należy:

 • wykonać pełne badania gruntu,
 • zlecić architektowi z ważnymi uprawnieniami projektowymi przygotowanie projektu oczyszczalni,
 • dostarczyć projekt wraz z wymaganymi uzgodnieniami odpowiednich organów (np. ZUD).

Jeśli zużycie wody w obiekcie, gdzie ma być zainstalowana oczyszczalnia przekracza 7 m3 na dobę, należy wystąpić o sporządzenie operatu wodno-prawnego i wydanie odpowiedniego pozwolenia.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie wyjaśnimy wszelkie pytania i wątpliwości związane z procedurami prawnymi.

Czy to prawda, że używanie biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-BIO wymusi na mnie całkowitą zmianę stylu życia?

Nie, to absolutnie nieprawda. To jeden z mitów krążących wokół przydomowych oczyszczalni ścieków. Prawda jest taka, że użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków muszą przestrzegać jedynie kilku prostych i nieabsorbujących zasad, aby ich oczyszczalnie działały absolutnie prawidłowo przez wiele lat. Oto kilka z nich:

– należy pamiętać o regularnym wybieraniu osadu – nie rzadziej niż raz na 9 miesięcy do roku,

– nie należy do kanalizacji wprowadzać materiałów z tworzyw sztucznych (takich jak torebki plastikowe, opakowania po kosmetykach czy środkach higieny osobistej) – nie ulegają one łatwemu rozkładowi,

– nie wolno do oczyszczalni odprowadzać skroplin z kondensacyjnego pieca C.O.,

– nie należy do oczyszczalni odprowadzać wody opadowej z rynien – ze względu na ryzyko przepełnienia, a w konsekwencji wypłukania złoża biologicznego w czasie opadów,

– na etapie budowy i montażu, należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu drożności i właściwej średnicy tzw. Wentylacji wysokiej w pionie kanalizacyjnym.

Który model biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-BIO będzie dla mnie najlepszy?

Ogólna zasada jest taka, iż:

– oczyszczalnia EKO-BIO 2500 przewidziana jest standardowo dla maksimum 5 użytkowników,

– oczyszczalnia EKO-BIO 4000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 10 użytkowników,

– oczyszczalnia EKO-BIO 6000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 15 użytkowników,

– oczyszczalnia EKO-BIO 8000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 20 użytkowników.

Ale to tylko teoria, bo oczyszczalnię należy dobierać w oparciu o średnią miesięczną ilość „produkowanych ścieków”. A ta jest inna dla domku jednorodzinnego gdzie mieszka do 5 osób, a już zupełnie inna dla na przykład małego zakładu spożywczego, zatrudniającego 5 pracowników. Prawidłowego i optymalnego doboru właściwej oczyszczalni biologicznej dokona za Państwa Autoryzowany Instalator lub możemy to zrobić my, jeśli tylko Państwo zechcecie nas o to zapytać. 

Co to jest wodoprzepuszczalność, jak ją zmierzyć i co ona oznacza w praktyce?

Wodoprzepuszczalność w dużym uproszczeniu oznacza ile wody może wchłonąć metr kwadratowy ziemi (np. działki na której chcemy zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków) w ciągu jednej doby. Tyle teoria, w praktyce oznacza to, że im niższa wodoprzepuszczalność tym mniejsze szanse na zastosowanie oczyszczalni ekologicznej typu EKO-ODR, a tym lepiej sprawdzi się oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO. Pewną odpowiedź na pytanie o wodoprzepuszczalność gruntu da nam geolog, który posiada stosowne przyrządy, wiedzę i umiejętności, ale Państwo też możecie się pokusić o zgrubne oszacowanie wodoprzepuszczalności. W tym celu należy wykopać dołek o wymiarach 30 x 30 centymetrów, głęboki na 15 cm. Do takiego otworu wlewamy 10 litrów wody, czekamy aż woda wsiąknie. Następnie do dołka wlewamy 12,5 litra wody i mierzymy czas potrzebny na jej wsiąknięcie w grunt. Później wystarczy skorzystać z wykresu zamieszczonego poniżej i by odczytać z niego wodoprzepuszczalność gruntu. Oczyszczalnie typu EKO-BIO. Proszę jednak pamiętać, że to proste badanie nie zastąpi opinii fachowca. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt, celem wyjaśnienia wątpliwości.

Co to jest wodoprzepuszczalność, jak ją zmierzyć i co ona oznacza w praktyce?