Podobno na montaż oczyszczalni ścieków można uzyskać dotację?

Tak, władze lokalne bardzo często uczestniczą w stosownych programach unijnych. Są to dotacje z tzw. „programów celowych”. Radzimy przed podjęciem decyzji o zakupie zapytać w: Starostwie, Urzędzie Gminy, Funduszu Ochrony Środowiska itp. Jest wielce prawdopodobne, że w Państwa regionie możliwe jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Mają Państwo jakieś pytania ? Chętnie na nie odpowiemy.

Co to są “bakterie” i czy rzeczywiście muszę ich używać, czy te bakterie mogą wywołać jakieś choroby, ile to kosztuje?

Wprawdzie w trakcie normalnej pracy oczyszczalni, wewnątrz wytwarzają się w odpowiedniej ilości właściwe bakterie, to jednak w życiu codziennym substancje wprowadzane do oczyszczalni wraz ze ściekami, mogą powodować ich zamieranie. Ot choćby dlatego, że współczesna żywność wprost „nafaszerowana” jest chemią. Dlatego, dla zapewnienia najlepszych warunków pracy oczyszczalni, dobrze jest od czasu do czasu uzupełniać florę bakteryjną takim „zastrzykiem” z zewnątrz. Bakterie dodawane w postaci gotowych preparatów, które można kupić u naszych Partnerów i Dystrybutorów, są całkowicie nieszkodliwe dla Państwa zdrowia. A koszty? Można w przybliżeniu powiedzieć, że roczny koszt preparatów bakteryjnych nie przekracza kilkudziesięciu złotych. Skuteczne i sprawdzone preparaty bakteryjne możecie Państwo kupić również bezpośrednio u nas.

Montaż oczyszczalni biologicznej to konieczność uzyskania wielu pozwoleń, proces długotrwały i żmudny, czy to prawda?

Nie, to kolejny mit. W rzeczywistości cała procedura (przebiegająca w trybie zgłoszenia) nie powinna zająć więcej niż miesiąc. Poniżej przedstawiamy przykładowe kroki, które należy podjąć w celu montażu oczyszczalni ścieków. Prosimy jednak pamiętać, że w różnych regionach kraju procedura ta może się nieznacznie różnić od przedstawionej.

  • na pobraną z Wydziału Geodezji właściwego Starostwa mapkę sytuacyjno-wysokościową nanosi się (odręcznie, wraz z opisami elementów) schemat przyłączenia oczyszczalni począwszy od budynku, poprzez osadnik gnilny aż po odprowadzenie wody poprzez drenaż rozsączający, studnię chłonną lub inne rozwiązanie.
  • Sporządzić (wypełnić) zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków.
  • Przygotować poświadczenie własności działki, na której będzie instalowana oczyszczalnia. Odpowiednie dokumenty można pobrać z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa.
  • Dołączyć folder DTR montowanej oczyszczalni. ( można je pobrać tutaj)
  • W Wydziale Budownictwa odpowiedniego Starostwa złożyć zebrane dokumenty.
  • Jeśli Starostwo w ciągu 21 dni nie wyrazi sprzeciwu, oznacza to wyrażenie zgody, wówczas można rozpocząć budowę, a w ciągu 14 dni od rozpoczęcia budowy, zawiadomić właściwe Starostwo o tym fakcie.

Zdarza się, że Starostwo wymaga projektu, wówczas należy:

  • wykonać pełne badania gruntu,
  • zlecić architektowi z ważnymi uprawnieniami projektowymi przygotowanie projektu oczyszczalni,
  • dostarczyć projekt wraz z wymaganymi uzgodnieniami odpowiednich organów (np. ZUD).

Jeśli zużycie wody w obiekcie, gdzie ma być zainstalowana oczyszczalnia przekracza 7 m3 na dobę, należy wystąpić o sporządzenie operatu wodno-prawnego i wydanie odpowiedniego pozwolenia.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie wyjaśnimy wszelkie pytania i wątpliwości związane z procedurami prawnymi.

Czy to prawda, że używanie biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-BIO wymusi na mnie całkowitą zmianę stylu życia?

Nie, to absolutnie nieprawda. To jeden z mitów krążących wokół przydomowych oczyszczalni ścieków. Prawda jest taka, że użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków muszą przestrzegać jedynie kilku prostych i nieabsorbujących zasad, aby ich oczyszczalnie działały absolutnie prawidłowo przez wiele lat. Oto kilka z nich:

– należy pamiętać o regularnym wybieraniu osadu – nie rzadziej niż raz na 9 miesięcy do roku,

– nie należy do kanalizacji wprowadzać materiałów z tworzyw sztucznych (takich jak torebki plastikowe, opakowania po kosmetykach czy środkach higieny osobistej) – nie ulegają one łatwemu rozkładowi,

– nie wolno do oczyszczalni odprowadzać skroplin z kondensacyjnego pieca C.O.,

– nie należy do oczyszczalni odprowadzać wody opadowej z rynien – ze względu na ryzyko przepełnienia, a w konsekwencji wypłukania złoża biologicznego w czasie opadów,

– na etapie budowy i montażu, należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu drożności i właściwej średnicy tzw. Wentylacji wysokiej w pionie kanalizacyjnym.

Który model biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-BIO będzie dla mnie najlepszy?

Ogólna zasada jest taka, iż:

– oczyszczalnia EKO-BIO 2500 przewidziana jest standardowo dla maksimum 5 użytkowników,

– oczyszczalnia EKO-BIO 4000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 10 użytkowników,

– oczyszczalnia EKO-BIO 6000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 15 użytkowników,

– oczyszczalnia EKO-BIO 8000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 20 użytkowników.

Ale to tylko teoria, bo oczyszczalnię należy dobierać w oparciu o średnią miesięczną ilość „produkowanych ścieków”. A ta jest inna dla domku jednorodzinnego gdzie mieszka do 5 osób, a już zupełnie inna dla na przykład małego zakładu spożywczego, zatrudniającego 5 pracowników. Prawidłowego i optymalnego doboru właściwej oczyszczalni biologicznej dokona za Państwa Autoryzowany Instalator lub możemy to zrobić my, jeśli tylko Państwo zechcecie nas o to zapytać. 

Co to jest wodoprzepuszczalność, jak ją zmierzyć i co ona oznacza w praktyce?

Wodoprzepuszczalność w dużym uproszczeniu oznacza ile wody może wchłonąć metr kwadratowy ziemi (np. działki na której chcemy zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków) w ciągu jednej doby. Tyle teoria, w praktyce oznacza to, że im niższa wodoprzepuszczalność tym mniejsze szanse na zastosowanie oczyszczalni ekologicznej typu EKO-ODR, a tym lepiej sprawdzi się oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO. Pewną odpowiedź na pytanie o wodoprzepuszczalność gruntu da nam geolog, który posiada stosowne przyrządy, wiedzę i umiejętności, ale Państwo też możecie się pokusić o zgrubne oszacowanie wodoprzepuszczalności. W tym celu należy wykopać dołek o wymiarach 30 x 30 centymetrów, głęboki na 15 cm. Do takiego otworu wlewamy 10 litrów wody, czekamy aż woda wsiąknie. Następnie do dołka wlewamy 12,5 litra wody i mierzymy czas potrzebny na jej wsiąknięcie w grunt. Później wystarczy skorzystać z wykresu zamieszczonego poniżej i by odczytać z niego wodoprzepuszczalność gruntu. Oczyszczalnie typu EKO-BIO. Proszę jednak pamiętać, że to proste badanie nie zastąpi opinii fachowca. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt, celem wyjaśnienia wątpliwości.

Co to jest wodoprzepuszczalność, jak ją zmierzyć i co ona oznacza w praktyce?

Zastanawiam się, który rodzaj oczyszczalni wybrać: biologiczną typu EKO-BIO, czy ekologiczną typu EKO-ODR?

Efekt działania obu rodzajów oczyszczalni jest identyczny. Na „wyjściu” otrzymujemy oczyszczoną wodę w wysokiej, II klasie czystości, czyli taką jak zaledwie kilkanaście procent wody w Polsce (dane z 2003 roku). Różnica polega na sposobie zrzutu oczyszczonej wody do środowiska. W oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO, wodę tą można wykorzystać, zbierając ją i wykorzystując na przykład do nawadniania terenu. W oczyszczalni ekologicznej typu EKO-ODR, woda po przesączeniu się przez warstwę drenażu, odprowadzana jest bezpośrednio do wód gruntowych – bez możliwości dodatkowego jej wykorzystania.

Wybór zależy od Państwa, ale należy pamiętać, że w pewnych specyficznych warunkach, takich jak wodoprzepuszczalność gruntu, czy wielkość działki – lub inne, lokalne uwarunkowania prawne, oczyszczalnia biologiczna typu EKO-BIO jest jedynym możliwym rozwiązaniem. W innych zaś znakomicie sprawdzi się oczyszczalnia ekologiczna typu EKO-ODR. Zachęcamy do kontaktu, z przyjemnością pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania.

Czy mogę zamontować oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO pod ciągiem komunikacyjnym?

Pod pieszym ciągiem komunikacyjnym (np. alejka w ogrodzie) – zawsze, jeśli jest to na przykład wjazd do garażu, to wszystko zależy od masy własnej pojazdu. Jednak nawet w skrajnych przypadkach, po zastosowaniu dodatkowych wzmocnień – oczyszczalnię można zamontować. Jeśli macie Państwo wątpliwości, prosimy spytać doświadczonego instalatora – na przykład z listy naszych Autoryzowanych Instalatorów, lub zadać pytanie bezpośrednio nam – z chęcią na nie odpowiemy.

Skąd mam wiedzieć, że ten produkt rzeczywiście działa?

W naszej firmie działa Zakładowy System Kontroli Jakości i badamy nie tylko każdy opuszczający fabrykę produkt, ale również okresowo (u wybranych losowo klientów – za ich zgodą) badamy jakość oczyszczonej wody pod względem jej czystości (według wymagań Europejskiej Normy Zharmonizowanej PN EN 12566). Pozytywne wyniki przeprowadzonych badań pozwalają nam na wystawienie stosownej Deklaracji Zgodności, która poświadcza jakość naszych wyrobów i skuteczność ich działania.